Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Andre etaters rundskriv og brev

Q-11/2006
Dokument-ID : Q-11/2006
Dokumentdato : 03.07.2006

Barnevernets ansvar for mindreårige som er utsatt for menneskehandel og samarbeid med andre etater


Barne- og Likestilingsdepartementets rundskriv Q-11/2006 Barnevernets ansvar for mindreårige som er utsatt for menneskehandel og samarbeid med andre etater (lenke til regjeringen.no)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo