Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Andre etaters rundskriv og brev

Dokument-ID : UNE-2019-03-26
Saksnummer : 18/01105-2 (UNE), 19/01131-1 (UDI)
Dokumentdato : 26.03.2019
Mottakere :

Justis- og beredskapsdepartementet
Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet

Orientering om opphevelse av returstans til Hellas i saker underlagt Dublin-forordningen

Siste endringer
  • Ny: UNE-2019-03-26 Orientering om opphevelse av returstans til Hellas i saker underlagt Dublin-forordningen (28.03.2019)

    UNE opphever den generelle returstansen til Hellas for asylsøkere underlagt Dublin III-forordningen. UNE mener situasjonen for asylsøkere i Hellas har forbedret seg tilstrekkelig sammenlignet med forholdene til grunn for EMD-dommen i M.S.S. mot Belgia og Hellas fra 2011. UNE vil kunne fatte vedtak om avslag i saker der UDI har etablert ansvar om overføring til Hellas etter Dublin-regelverket. Der det ikke er gitt utsatt iverksetting kan PU gjenoppta tvangsreturer. UNE overvåker situasjonen for asylsøkere og migranter i Hellas og gjør konkrete, individuelle vurderinger i hver enkelt sak. I tråd med øvrige anbefalinger mener UNE at sårbare asylsøkere ikke bør returneres til Hellas og bør unntas fra Dublin-prosedyre. Hvorvidt en asylsøker er sårbar eller ei må vurderes i hver enkelt sak.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo