Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

1983-01-04

Dokument-ID : 1983-01-04V

Brevveksling om endring av 18. juni 1993

Oslo, den 18. juni 1993

       Herr Ambassadør,

       Jeg har den ære å erkjenne mottakelsen av Deres brev av idag med følgende innhold:

 « Jag har den äran hänvisa till avtalet den 4 januari 1983 om lättnader vid gränsövergång och meddela Er att Finlands regering är beredd att ändra det gällande avtalet. Jag föreslår att stycke 1 i avtalet får följande formulering:

« 1. Mellan Finland och Norge finns följande gränsövergångsställen:

 

Treriksroset

(RM 294)

 

Saarijärvi

(RM 296 B - RM 297 A)

 

Piilola

(RM 353 K)

 

Halditjocko-Somasjärvi

(RM 303 B - RM 305 B)

 

Lossujärvi

(RM 301 - RM 301 A)

 

Syväjärven Keino

(RM 319 B - RM 319 D)

 

Neiden

(RM 350 J)

Gränsövergången kan på dessa ställen ske till fots eller på skidor. Tull- och avgiftsbelagda varor får inte medföras. » »

Jeg har den ære å bekrefte at den norske regjering godtar den foreslåtte endring i ovennevnte avtale og er enig i at Deres brev av 18. juni 1993 og dette svarbrev skal utgjøre en avtale mellom våre to regjeringer, som trer i kraft den 15. juli 1993.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo