Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Bilaterale avtaler

2008-07-22
Dokument-ID : 2008-07-22
Ikrafttreden : 01.05.2009
Dokumentdato : 22.07.2008

Avtale mellom Norge og Bosnia-Hercegovina om lettelser i utstedelsen av visa

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo