Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Bilaterale avtaler

2008-07-28
Dokument-ID : 2008-07-28
Ikrafttreden : 01.02.2009
Dokumentdato : 28.07.2008

Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Makedonias regjering om lettelser i utstedelsen av visa

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo