Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

2009-11-30

Dokument-ID : 2009-11-30V1
Dokumentdato : 30.11.2009

Liste over dokumenter som ved fremvisning anses som bevis på statsborgerskap

(ARTIKKEL 2 NR. 1, ARTIKKEL 4 NR. 1 OG ARTIKKEL 8 NR. 1)

Når den anmodede stat er Norge:

- pass av ethvert slag (nasjonalt pass, diplomatpass, spesialpass, tjenestepass, fellespass (kollektivpass) og nødpass, herunder barns pass),

- identitetskort av ethvert slag (herunder midlertidige og provisoriske).

Når den anmodede stat er Serbia:

- pass av ethvert slag, utstedt i henhold til lov av 1996 om reisedokumenter for jugoslaviske statsborgere, lov av 2007 om serbiske reisedokumenter samt senere lovendringer,

- identitetskort utstedt etter 1. januar 2000

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo