Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

2009-11-30

Dokument-ID : 2009-11-30V2

Liste over dokumenter som ved fremvisning anses som prima facie-bevis på statsborgerskap

(ARTIKKEL 2 NR. 1, ARTIKKEL 4 NR. 1 OG ARTIKKEL 8 NR. 2)

Når den anmodede stat er enten Serbia eller Norge:

- fotokopi av dokumenter nevnt i vedlegg 1 til denne avtale,

- nasjonalitetsbevis og andre dokumenter med angivelse av nasjonalitet, utstedt av ansvarlige myndigheter,

- vernepliktsbøker og militære identitetskort,

- sjømenns registreringsbok og skipsføreres tjenestekort,

- borgerbrev og andre offisielle dokumenter der vedkommendes statsborgerskap er nevnt eller klart angitt,

- førerkort eller fotokopi av førerkort,

- fødselsattest eller fotokopi av fødselsattest,

- bedriftsidentitetskort eller fotokopi av slikt identitetskort,

- vitneforklaringer,

- forklaringer fra vedkommende selv samt språket han eller hun snakker, f.eks. etterprøvet ved hjelp av en offisiell test,

- ethvert annet dokument som kan bidra til å fastslå vedkommendes nasjonalitet.

Når den anmodede stat er Serbia:

- pass av ethvert slag (nasjonalt pass, diplomatpass, tjenestepass og fellespass (kollektivpass), herunder barns pass), utstedt i tidsrommet 27. april 1992 til 27. juli 1996, og fotokopi av pass,

- identitetskort utstedt i tidsrommet 27. april 1992 til 1. januar 2000 og fotokopi av identitetskort.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo