Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

2009-11-30

Dokument-ID : 2009-11-30V3
Dokumentdato : 30.11.2009

Felles liste over dokumenter som anses som bevis på at vilkårene er tilstede for tilbaketaking av tredjelandsborgere og statsløse personer

(ARTIKKEL 3 NR. 1, ARTIKKEL 5 NR. 1 OG ARTIKKEL 9 NR. 1)

- innreise-/utreisestempel eller liknende i vedkommendes reisedokument, eventuelt annen dokumentasjon (f.eks. fotografisk) på innreise eller utreise,

- dokumenter, kvitteringer og regninger av ethvert slag utstedt på navn (f.eks. hotellregninger, timekort fra lege/tannlege, adgangskort til offentlige eller private institusjoner, kontrakt for leie av bil, kvittering på kjøp med kredittkort, o.l.) som klart viser at vedkommende har oppholdt seg på den anmodede stats territorium,

- billetter utstedt på navn og/eller passasjerlister fra reiser med fly, tog, buss eller båt som viser vedkommendes tilstedeværelse og reiserute på den anmodede stats territorium,

- opplysninger som viser at vedkommende har benyttet en reisearrangør eller et reisebyrå,

- offisielle erklæringer, særlig fra tjenestemenn ved grensemyndigheten som kan bevitne at vedkommende har passert grensen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo