Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

2009-11-30

Dokument-ID : 2009-11-30V4
Dokumentdato : 30.11.2009

Felles liste over dokumenter som anses som anses som prima facie-bevis på at vilkårene er til stede for tilbaketaking av tredjelandsborgere og statsløse personer

(ARTIKKEL 3 NR. 1, ARTIKKEL 5 NR. 1 OG ARTIKKEL 9 NR. 2)

- offisiell uttalelse fra vedkommende selv i forbindelse med en rettssak eller forvaltningssak,

- personer som kan bevitne at vedkommende har passert grensen,

- beskrivelse av hvor og under hvilke omstendigheter vedkommende ble pågrepet etter innreise på den anmodende stats territorium, utstedt av de relevante myndigheter i denne stat,

- opplysninger fra en internasjonal organisasjon (f.eks. FNs høykommissær for flyktninger) om en persons identitet og/eller opphold,

- opplysninger/bekreftelse på opplysninger fra familiemedlemmer, medreisende osv.,

- uttalelse fra vedkommende person.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo