Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

2009-11-30

Dokument-ID : 2009-11-30V5

Felles liste over dokumenter som ansesprima facie-bevis på at vilkårene er til stede for tilbaketaking av personer som tidligere var statsborgere i den sosialistiske føderale republikk Jugoslavia

(ARTIKKEL 3 NR. 3, ARTIKKEL 9 NR. 4 OG ARTIKKEL 9 NR. 5)

Vedlegg 5a (dokumenter som anses som bevis)

- fødselsattest eller fotokopi av fødselsattest, utstedt av den tidligere Sosialistiske føderale republikk Jugoslavia,

- offentlige dokumenter, herunder identitetskort, eller fotokopi av slike dokumenter, utstedt av Serbia, den tidligere Føderale republikk Jugoslavia, den tidligere Statsunionen Serbia og Montenegro eller den tidligere Sosialistiske føderale republikk Jugoslavia, med angivelse av fødested og/eller fast oppholdssted som påkrevet etter artikkel 3 nr. 3.

Vedlegg 5b (dokumenter som anses som prima facie-bevis)

- andre dokumenter eller attester, eller fotokopi av slike dokumenter eller attester, som viser til at vedkommende er født og/eller har fast opphold på Serbias territorium,

- offisiell uttalelse fra vedkommende selv i forbindelse med en rettssak eller forvaltningssak.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo