Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Bilaterale avtaler

2011-04-05
Dokument-ID : 2011-04-05
Ikrafttreden : 05.04.2011
Ratifikasjonsdato : 03.09.2010
Dokumentdato : 05.04.2011

Avtale mellom Forbundsrepublikken Tanzanias regjering og Kongeriket Norges regjering om tilbaketaking av personer

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo