Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Bilaterale avtaler

Dokument-ID : 2012-10-12
Ratifikasjonsdato : 13.07.2016
Dokumentdato : 12.10.2012

Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Kasakhstans regjering om fritak for visumplikt for innehavere av diplomatpass

Siste endringer
  • Ny: 2012-10-12 Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Kasakhstans regjering om fritak for visumplikt for innehavere av diplomatpass (20.12.2016)

    Norge og Kasakhstan signerte 12. oktober 2012 avtale om visumfrihet for innehavere av diplomatpass. De nødvendige interne prosedyrene for ikrafttredelse ble gjennomført av begge parter i september, og avtalen trådte i kraft 13. juli 2016.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo