Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : 2017-01-18 JD
Saksnummer : 16/6709 - KBH (16/04031-5)
Dokumentdato : 18.01.2017
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet
Utlendingsnemnda

Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 18-14

Siste endringer
  • Ny: 2017-01-18 JD Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 18-14 (19.01.2017)

    Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt ny bestemmelse i utlendingsforskriften § 18-14. Dette fordi EU-domstolen har tolket returdirektivet (2008/115/EC) slik at bruk av fengselsstraff for ulovlig opphold etter utlendingsloven § 55 annet ledd, kan komme i konflikt med direktivets formål om å tilrettelegge for en effektiv returpolitikk. Det er derfor bare under nærmere angitte forutsetninger at det kan benyttes fengselsstraff. Forskriftsendringen ble vedtatt 18. januar 2017, og er i kraft fra samme dag.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo