Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

2001-10-17-KRD
Dokument-ID : 2001-10-17-KRD
Saksnummer : 01\4552
Dokumentdato : 17.10.2001
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Klage på vedtak om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 i tilknytning til utlendingssaker

 

Vi viser til Utlendingsnemndas brev av 3.7.2001 til Utlendingsdirektoratet.

Av brevet fremgår det at Utlendingsnemnda mener at Utlendingsdirektoratets vedtak om dekning av sakskostnader må påklages til Kommunal- og regionaldepartementet som rett instans.

Det er nå avklart at Utlendingsnemnda er klageorgan for Utlendingsdirektoratets vedtak om dekning av sakskostnader i tilknytning til utlendingssaker. Vedlagt oversendes kopi av brev av i dag til Utlendingsnemnda om saken. Vi ber Utlendingsdirektoratet legge til grunn at Utlendingsnemnda er klageorgan i disse sakene. 

Med hilsen

 

Thor Arne Aass e. f.
ekspedisjonssjef

Åge Knudsen
fung. avdelingsdirektør

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo