Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

A-20/2007
Dokument-ID : A-20/2007
Saksnummer : 200601590-/REI
Dokumentdato : 12.03.2007
Mottakere :

Kommunene
Fylkesmennene
Driftsoperatørene
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Utlendingsdirektoratet (UDI)

Gjeninnføring av norskopplæring for asylsøkere i mottak

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo