Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

AI-49/2008
Dokument-ID : AI-49/2008
Saksnummer : 200604981 (AID), 2008/002136 (UDI)
Dokumentdato : 24.06.2008
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om statsborgerlovens regler om tap av statsborgerskap ved fravær fra riket

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo