Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

AI-69/2008
Dokument-ID : AI-69/2008
Saksnummer : 200800488-/MAR
Dokumentdato : 16.12.2008
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om forståelsen av statsborgerforskriften §§ 5-8 og 5-9

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo