Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

A-59/2009
Dokument-ID : A-59/2009
Saksnummer : 200700798-/SBL
Mottakere :

Utlendingsnemnda
Utlendingsdirektoratet
Justis- og politidepartementet
Regjeringsadvokaten
Domstolsadministrasjonen
Advokatforeningen

Tvungent verneting i Oslo for utlendingssaker. Dekning av reise- og oppholdsutgifter

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo