Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

A-65/2009
Dokument-ID : A-65/2009
Saksnummer : 200906169
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Politidirektoratet
Justis- og politidepartementet
Utenriksdepartementet
Utlendingsnemnda

Rundskriv om fastsettelse av næringer og geografiske områder for tillatelse til ufaglærte russiske arbeidstakere, jf. utlendingsforskriften § 6-4

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo