Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

A-67/2009
Dokument-ID : A-67/2009
Dokumentdato : 21.12.2009
Mottakere :

Justis- og politidepartementet
Utenriksdepartementet
Utlendingsnemnda
Utlendingsdirektoratet

Endringer i forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo