Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

AI-81/2009
Dokument-ID : AI-81/2009
Saksnummer : 200800488-/JNH
Dokumentdato : 12.06.2009
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om beregning av oppholdstid etter statsborgerloven

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo