Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

AI-104/2009
Dokument-ID : AI-104/2009
Saksnummer : 200903612-/UMV
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Justisdepartementet
Politidirektoratet
Utlendingsnemnda
Utenriksdepartementet
Politiets utlendingsenhet
NOAS

Instruks om bruk av Dublin II forordningen for retur til Hellas

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo