Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-01/2010
Dokument-ID : GI-01/2010
Saksnummer : 201000915-/CEF
Dokumentdato : 21.01.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om proformaekteskap, jf. utlendingslova § 40 fjerde ledd

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo