Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-07/2010
Dokument-ID : GI-07/2010
Saksnummer : 2010000715-/CEF
Dokumentdato : 02.02.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om tolkning av utlendingsloven 1988 § 30 annet ledd bokstav b – Starttidspunktet for beregningen av ettårsfristen

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo