Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-09/2010
Dokument-ID : GI-09/2010
Saksnummer : 201001826-/CEF
Dokumentdato : 16.02.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om overgangsordning for bestemmelsen om utvisning etter utlendingsloven § 68

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo