Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-10/2010
Saksnummer : 201002042-/JRS (JD), 2010/000871 (UDI)
Dokumentdato : 18.02.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Politiets Utlendingsenhet
Utenriksdepartementet
Arbeidsdepartementet

Endring i utlendingsforskriften på grunn av endring i departementsstrukturen og retting av inkurie i § 10-8 fjerde ledd (underholdskravet)

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo