Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : Q-32/2011
Saksnummer : 09/1869-5 og 201000277HKR
Dokumentdato : 01.07.2011
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:

Justis- og politidepartementet
Utenriksdepartementet
Utlendingsnemda
Politidirektoratet

Instruks knyttet til statsborgerloven § 7 første ledd bokstav d

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo