Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-05/2012
Dokument-ID : GI-05/2012
Saksnummer : 201000031
Dokumentdato : 07.06.2012
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Revidert instruks om adgangen for utenlandske elever ved Longyearbyen skole til å gjennomføre videregående opplæring på fastlandet

Siste endringer
  • 2012-005-GI Revidert instruks om adgangen for utenlandske elever ved Longyearbyen skole til å gjennomføre videregående opplæring på fastlandet (11.06.2012)

    Utlendingsdirektoratet instrueres om å legge til rette for at barn av utlending som oppholder seg lovlig på Svalbard, skal kunne gis oppholdstillatelse for å gå på videregående skole i fastlands Norge. Som en del av den videregående opplæringen omfattes også opplæring i bedrift (lærlingperiode) i samsvar med opplæringslova § 3-3.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo