Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-08/2012
Dokument-ID : GI-08/2012
Saksnummer : 201011710/BMW
Dokumentdato : 05.07.2012
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet

Instruks om unntak fra underholdskravet, jf. utlendingsforskriften § 10-11

Siste endringer
  • Ny: 2012-008-GI Instruks om unntak fra underholdskravet, jf. utlendingsforskriften § 10-11 (10.09.2012)

    Engelsk oversettelse av instruksen publisert.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo