Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Q-15/2012
Dokument-ID : Q-15/2012
Saksnummer : 09/3268-18
Dokumentdato : 26.01.2012
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Kopi:
Justis- og politidepartementet

 

Instruks om berostilling av saker i påvente av ny bestemmelse om identitetsfastsettelse

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo