Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : Q-18/2012
Saksnummer : 09/4632-30
Dokumentdato : 10.09.2012
Mottakere :

Skattemyndighetene, kirkelige vigslere, tingretter, byfogdembeter, fylkesmenn, politimestere og Sysselmannen  på Svalbard

Kopi: Barne-,  ungdoms- og familie- direktoratet og UDI

Vilkår om lovlig opphold for å inngå ekteskap i Norge - ekteskapsloven § 5a

Dette rundskrivet erstatter rundskriv Q-18/03. 

Det vises i sin helhet til Utlendingsdirektoratets rundskriv: "RS 2010-135 Vilkår om lovlig opphold for å inngå ekteskap i Norge- ekteskapsloven § 5a", og ev senere versjoner av samme rundskriv.

Departementet mener at dette rundskrivet dekker informasjonsbehovet også for vigslere og andre prøvingsmyndigheter.

 

Med hilsen 

 

Ami Hole (e.f.)
Ekspedisjonssjef 

Hege Nygard Wetland
Avdelingsdirekt0r

Siste endringer
  • Ny: 2012-018-Q Vilkår om lovlig opphold for å inngå ekteskap i Norge - ekteskapsloven § 5a (01.10.2012)

    Rundskrivet erstatter rundskriv Q-18/03. Departementet mener at UDIs RS 2010-135 dekker informasjonsbehovet for vigslere og andre prøvingsmyndigheter.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo