Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Q-36/2012
Dokument-ID : Q-36/2012
Saksnummer : 2012003037 - 23, 2012/003292 (UDI)
Dokumentdato : 02.07.2012
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Kopi: Justis- og beredskapsdepartementet

Instruks om prioritering av saker etter statsborgerloven

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo