Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Q-37/2012
Dokument-ID : Q-37/2012
Saksnummer : 09/3268-28
Dokumentdato : 02.07.2012
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Utenriksdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Politidirektoratet

Ikrafttredelse av endringer i statsborgerforskriften

Siste endringer
  • 2012-037-Q Ikrafttredelse av endringer i statsborgerforksriften (04.07.2012)

    Statsborgerforskriften har fått en ny bestemmelse i § 1-3 som gir unntak for særlige grupper av søkere. Bestemmelsens første ledd innebærer at søkere som er født i Norge og som har fått sin identitet registrert i folkeregisteret, skal bli ansett for å ha klarlagt identitet. Etter andre ledd kan det for søkere som var under 18 år da de kom til Norge, gis unntak for dokumentasjonskravet dersom minst en av foreldrene fyller vilkårene for klarlagt identitet. Tredje og fjerde ledd gjelder søkere som var under 14 år ved innvilgelsen av sin første oppholdstillatelse, og søkere som var mellom 14 og 17 år ved innvilgelsen av sin første oppholdstillatelse.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo