Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : AI-02/2013
Saksnummer : 13/3724 (ASD)
Dokumentdato : 19.12.2013
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om tolking av unntaket fra kravet om oppholdstillatelse for handels- og forretningsreisende i utlendingsforskriften § 1-1 første ledd bokstav a for gjennomføring av handelsavtaler

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo