Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-02/2013
Saksnummer : 13/3208 (JD), 2013/002164 (UDI)
Dokumentdato : 17.06.2013
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om justering av utvisningspraksis for utlendinger som er straffet for overtredelse av straffeloven § 257 og § 391 a

Siste endringer
  • Ny: 2013-002-GI Instruks om justering av utvisningspraksis for utlendinger som er straffet for overtredelse av straffeloven § 257 og § 391 a (18.06.2013)

    Justis-og beredskapsdepartementet har kommet med en ny instruks til UDI om justering av utvisningspraksis for utlendinger som er straffet for naskeri og tyveri av mindre verdier, jf. strl. §§ 257 og 391 a. Instruksen utfyller UDIs rundskriv RS 2010-022 og RS 2010-024.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo