Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-02/2014
Saksnummer : 13/4704 - BMW (JD)
Dokumentdato : 13.05.2014
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet
Politidirektoratet

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 6-19 tredje ledd mv. – norskkurs for faglærte

Siste endringer
  • Ny: 2014-002-G Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 6-19 tredje ledd mv. – norskkurs for faglærte (15.05.2014)

    Ikrafttredelsesrundskriv om opphevelsen av utlendingsforskriften § 6-19 tredje ledd mv. (norskkurs for faglærte) som trer i kraft idag, 15. mai 2014. Endringene gjelder for søknader som er levert etter ikrafttredelsen. Bestemmelsen som nå er opphevet vil dermed gjelde ved behandlingen av både førstegangssøknader og søknader om fornyelse som er innlevert til og med 14. mai 2014, i både første- og anneninstans. Dersom det søkes om førstegangstillatelse eller fornyelse etter oppheving av bestemmelsen (dvs. fra og med 15. mai 2014), vil søknaden måtte avslås med henvisning til at bestemmelsen nå er opphevet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo