Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : G-03/2014
Saksnummer : 14/1950 (JD)
Dokumentdato : 30.06.2014
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Kopi:
Arbeids- og sosialdepartementet
Politiets Utlendingsenhet
Politidirektoratet

Ikrafttredelse av ny § 8-13 i utlendingsforskriften – engangsløsning for lengeværende barn

Siste endringer
  • Ny: 2014-003-G Ikrafttredelse av ny § 8-13 i utlendingsforskriften – engangsløsning for lengeværende barn (30.06.2014)

    Ikrafttredelsesrundskriv fra Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende ny bestemmelse i utlendingsforskriften. Ny § 8-13 er en midlertidig bestemmelse om oppholdstillatelse til barn som har søkt asyl og som har oppholdt seg i Norge i minst tre år. Endringen innebærer at en nærmere avgrenset gruppe lengeværende barn og deres nærmeste familie (foreldre og enslige søsken under 18 år), som et engangstilfelle, får oppholdstillatelse i Norge. Bestemmelsen vil bli opphevet når aktuelle saker er ferdigbehandlet. Den nye bestemmelsen trer i kraft 1. juli.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo