Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-06/2014
Saksnummer : 14/238 (JD)
Dokumentdato : 30.05.2014
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet

Instruks om praktisering av utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b – overføring av asylsøkere til Bulgaria

Siste endringer
  • Ny: 2014-006-GI Instruks om praktisering av utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b – overføring av asylsøkere til Bulgaria (02.06.2014)

    Instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet til Utlendingsdirektoratet om å fortsette å behandle asylsøknader fra personer som har kommet til Norge via Bulgaria etter utl. § 32 første ledd bokstav b. De gir ikke tilslutning til at enkelte grupper på generelt grunnlag unntas fra Dublinprosedyren, men UDI må vurdere hver sak individuelt om det er i tråd med regelverket å overføre asylsøkeren til Bulgaria. Erstatter 2014-001-GI.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo