Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-07/2014
Saksnummer : 14/3313 (JD)
Dokumentdato : 01.07.2014
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Arbeids - og sosialdepartementet
Forsvarsdepartementet
Utenriksdepartementet

Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32, jf. utlendingsforskriften § 7-4 (personer som har hatt et direkte ansettelsesforhold hos norske styrker/myndigheter i Afghanistan, og som søker beskyttelse i Norge)

Siste endringer
  • Ny: 2014-007-GI Instruks om tolkning av utlendingsloven § 32, jf. utlendingsforskriften § 7-4 (personer som har hatt et direkte ansettelsesforhold hos norske styrker/myndigheter i Afghanistan, og som søker beskyttelse i Norge) (01.07.2014)

    Ny instruks til UDI fra Justisdepartementet om tolkningen av utlendingsloven § 32 annet ledd, jf. første ledd bokstav b og utlendingsforskriften § 7-4 første ledd. Formålet med instruksen er å sikre at personer som har hatt et direkte ansettelsesforhold hos norske styrker/myndigheter i Afghanistan og som søker beskyttelse i Norge, som utgangspunkt skal få sin sak realitetsbehandlet her, selv om søknaden kan nektes realitetsbehandlet fordi søkeren kan kreves mottatt av et annet land som deltar i Dublin-samarbeidet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo