Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : 2014-03-19-UD
Dokumentdato : 19.03.2014
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Reiserestriksjoner i forbindelse med norsk oppslutning om tiltak mot personer som undergraver Ukrainas territorielle integritet


COUNCIL DECISION 2014/145/CFSP of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION 2014/151/CFSP of 21 March 2014 implementing Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION 2014/238/CFSP of 28 April 2014 implementing Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

COUNCIL DECISION 2014/265/CFSP of 12 May 2014 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

COUNCIL DECISION 2014/455/CFSP of 11 July 2014 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

COUNCIL DECISION 2015/241/CFSP of 9 February 2015 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

COUNCIL DECISION 2015/432/CFSP of 13 March 2015 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

COUNCIL DECISION 2015/1524/CFSP of 14 September 2015 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

COUNCIL DECISION 2016/359/CFSP of 10 March 2016 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

COUNCIL DECISION (CFSP) 2016/1671 of 15 September 2016 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

COUNCIL DECISION (CFSP) 2016/1961 of 8 November 2016 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

COUNCIL DECISION (CFSP) 2017/1418 of 4 August 2017 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Siste endringer
 • Endret: 2014-03-19-UD Reiserestriksjoner i forbindelse med norsk oppslutning om tiltak mot personer som undergraver Ukrainas territorielle integritet (04.08.2017)

  Tre personer er gjennom EUs Rådsbeslutning 2017/1418/CFSP av 4. august 2017 lagt til listen over personer som anses å undergrave Ukrainas territorielle integritet og derfor er underlagt restriktive tiltak i henhold til Rådsbeslutning 2014/145/FUSP av 17. mars 2014.

 • Endret: 2014-03-19-UD Reiserestriksjoner i forbindelse med norsk oppslutning om tiltak mot personer som undergraver Ukrainas territorielle integritet (14.11.2016)

  Rådsbeslutning 2016/1961 av 8. november 2016 listefører seks medlemmer av den russiske Statsdumaen som representerer Krim- og Sevastopol-regionen.

 • Endret: 2014-03-19-UD Reiserestriksjoner i forbindelse med norsk oppslutning om tiltak mot personer som undergraver Ukrainas territorielle integritet (30.03.2016)

  Reiserestriksjonslisten for Ukraina er oppdatert ved at EUs rådsbeslutning 2016/359/CFSP er lagt til. Tre personer er fjernet fra listen, og det er er gjort endringer i listeføringen for flere personer.

 • Endret: 2014-03-19-UD Reiserestriksjoner i forbindelse med norsk oppslutning om tiltak mot personer som undergraver Ukrainas territorielle integritet (04.11.2015)

  Reiserestriksjonslisten for Ukraina er oppdatert ved at EUs rådsbeslutning 2015/1524/CFSP er lagt til. En person er fjernet fra listen, og det er er gjort endringer i listeføringen for flere personer.

 • Endret: 2014-03-19-UD Reiserestriksjoner i forbindelse med norsk oppslutning om tiltak mot personer som undergraver Ukrainas territorielle integritet (04.05.2015)

  Reiserestriksjonslisten for Ukraina er oppdatert ved at EUs rådsbeslutninger 2015/241/CFSP og 2015/432/CFSP er lagt til.

 • Endret: 2014-03-19-UD Reiserestriksjoner i forbindelse med norsk oppslutning om tiltak mot personer som undergraver Ukrainas territorielle integritet (23.07.2014)

  Ytterligere 11 personer er gjennom EUs rådsbeslutning 14/455/FUSP datert 11. juli 2014 lagt til i listen over personer som er underlagt restriktive tiltak.

 • Endret: 2014-03-19-UD Reiserestriksjoner i forbindelse med norsk oppslutning om tiltak mot personer som undergraver Ukrainas territorielle integritet (21.05.2014)

  Ytterligere 13 personer er gjennom EUs rådsbeslutning 2014/265/FUSP datert 12. mai 2014 lagt til i listen over personer som er underlagt restriktive tiltak.

 • Endret: 2014-03-19-UD Reiserestriksjoner i forbindelse med norsk oppslutning om tiltak mot personer som undergraver Ukrainas territorielle integritet (05.05.2014)

  Ytterligere 15 personer er gjennom EUs Rådsbeslutning 2014/238/FUSP lagt til i listen over personer som er underlagt restriktive tiltak.

 • Ny: 2014-03-19-UD Reiserestriksjoner i forbindelse med norsk oppslutning om tiltak mot personer som undergraver Ukrainas territorielle integritet (26.03.2014)

  Det er besluttet at Norge skal slutte opp om EUs restriktive tiltak av 17. mars 2014 mot personer som anses å undergrave Ukrainas territorielle integritet. Det anmodes om iverksetting av nødvendige tiltak for å hindre at det gis innreise til Norge, for de 21 personene som er oppført i rådsvedtakets liste.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo