Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-10/2014
Saksnummer : 14/4066 (JD)
Dokumentdato : 29.10.2014
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Arbeids- og velferdsforvaltningen

Instruks om tolkning av utlendingsloven § 95 første ledd – målgruppe for innkvartering i asylmottak

Siste endringer
  • Ny: 2014-010-GI Instruks om tolkning av utlendingsloven § 95 første ledd – målgruppe for innkvartering i asylmottak (30.10.2014)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet instruerer UDI om å fortsette å tilby innkvartering i asylmottak til asylsøkere og personer med endelige vedtak i tråd med gjeldende praksis.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo