Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : 2017-04-03-UD
Saksnummer : 15/14592 - UD
Dokumentdato : 03.04.2017
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet


Kopi:
Justis- og beredskapsdepartementet

Instruks vedrørende reiserestriksjoner mot personer listeført under FNs sanksjoner og EUs restriktive tiltak mot Sør-Sudan

Siste endringer
  • Ny: 2017-04-03-UD Instruks vedrørende reiserestriksjoner mot personer listeført under FNs sanksjoner og EUs restriktive tiltak mot Sør-Sudan (04.04.2017)

    Ny instruks fra Utenriksdepartementet om gjennomføring av reiserestriksjoner mot personer som er listeført under FNs sanksjoner og EUs restriktive tiltak mot Sør-Sudan.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo