Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : GI-01/2017
Saksnummer : 17/464 (JD), 17/00495-5 (UDI)
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Instruks om berostillelse av saker som gjelder tilbakekall av statsborgerskap

Siste endringer
  • Ny: 2017-06-02-JD Instruks om berostillelse av saker som gjelder tilbakekall av statsborgerskap (09.02.2017)

    Ny instruks hvor Justis- og beredskapåsdepartementet instruerer UDI og UNE om å inntil videre ikke fatte vedtak om tilbakekall av statsborgerskap. Utredning av saker kan fortsette selv om det inntil videre ikke skal fattes vedtak. Departementet viser til representantforslag om domstolsbehandling av tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd, jf. dokument 8:33 S (2016-2017).

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen