Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : 2018-12-14 JD
Saksnummer : 18/04949
Dokumentdato : 14.12.2018

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak. Statsbudsjettet 2019, kap. 490, post 71.

Siste endringer
  • Ny: 2018-12-14 JD Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak. Statsbudsjettet 2019, kap. 490, post 71. (04.01.2019)

    Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt regelverket for 2019 om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak. Tilskuddsordningen forvaltes av UDI og formålet er å bidra til at barn i mottak får en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo