Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

Dokument-ID : 2018-12-19 JD
Dokumentdato : 19.12.2018
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Justis- og beredskapsdepartementets instruks for Utlendingsdirektoratet (UDI)

Siste endringer
  • Ny: 2018-12-19 JD Justis- og beredskapsdepartementets instruks for Utlendingsdirektoratet (UDI) (27.12.2018)

    Departementet har 19. desember 2018 revidert sin instruks som gjelder økonomi- og virksomhetsstyringen av Utlendingsdirektoratet (UDI). Tidligere utgave var fra 20. desember 2017.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo