Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

G-06/2010
Dokument-ID : G-06/2010
Dokumentdato : 24.08.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet
Politimestrene

Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 14-1. Opphør av rundskriv GI-18-2010

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo