Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

G-11/2012
Dokument-ID : G-11/2012
Saksnummer : 201004989
Dokumentdato : 03.09.2012
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Utenriksdepartementet


Kopi m/vedlegg:
Arbeidsdepartementet

Ikrafttredelse – endring i utlendingsforskriften § 10-2 (9) – avvisning av søknader

Siste endringer
  • Ny: 2012-011-G Ikrafttredelse – endring i utlendingsforskriften § 10-2 (9) – avvisning av søknader (05.09.2012)

    Nytt ikrafttredelsesrundskriv fra Justisdepartementet vedrørende endringer i utlendingsforskriften § 10-2 niende ledd om avvisning av søknader. Endringene trådte i kraft 3. september.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo