Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

G-13/2010
Dokument-ID : G-13/2010
Saksnummer : 201004211
Dokumentdato : 15.12.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Sysselmannen på Svalbard
Utenriksdepartementet


Kopi:
Arbeidsdepartementet

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften - kontroll med reisende som kommer fra eller reiser til Svalbard

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo