Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

G-16/2010
Dokument-ID : G-16/2010
Saksnummer : 201000965
Dokumentdato : 20.12.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Ikrafttredelse - endring av utlendingsforskriften § 18-4 om sletting av fingeravtrykk

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo