Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Departementenes rundskriv og instrukser

GI-01/2011
Dokument-ID : GI-01/2011
Saksnummer : 201013172
Dokumentdato : 23.03.2011
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Instruks om behandling av søknader om fornyelse av oppholdstillatelse i saker hvor UNE har stilt som vilkår for fornyelse at kjønnslemlestelse ikke er gjennomført

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo